Developerské projekty

V současné době stále zažíváme rozmach developerských projektů a obdobných aktivit, a to jak v oblasti rezidenční, tak nerezidenční. Není pochyb, že zde existuje růstový potenciál do budoucnosti. Naším záměrem je tudíž, vyhledat lokalitu vhodnou k zastavění, dále přípravu projektu do fáze stavebního povolení, zajištění financování z části budoucími vlastníky, z části peněžním ústavem – hypotečním úvěrem a částečně taktéž vlastními zdroji, dále vyhledání vhodné stavební firmy a v neposlední řadě obsazení a předání objektu.

Služby pro developery

Developerům projektů poskytujeme realitní služby při zprostředkování prodeje. Díky naší znalosti regionálního prostředí jsme schopni zajistit komplexní prodejní činnost:

 • Analýza developerského projektu
 • Vytvoření marketingové a prodejní strategie
 • Zpracování fotografických a textových podkladů k inzerci prodeje
 • Marketing a podpora prodeje
 • Nastavení optimální formy vzájemné komunikace v celém průběhu prodeje
 • Registrace nových potenciálních klientů
 • Organizace prohlídek nemovitosti
 • Organizace dnů otevřených dveří v průběhu výstavby
 • Servis v rámci individuálních klientských změn a nadstandardních dodávek
 • Právní služby – zajištění přípravy všech smluvních dokumentů
 • Zajištění notářských služeb, včetně notářských peněžních úschov
 • Zajištění hypotečního úvěrování
 • Asistence při předání nemovitosti